Personalul angajat

În condițiile economiei de piață tot mai competitive, managementul corect aplicat a făcut mai mult decât să conducă spre succes echipa initială: s-a ridicat standardul de performanță al echipei, depunându-se eforturi pentru eficientizarea permanentă a muncii.  

În același timp, activitatea firmei s-a

 

extins, fiind, înainte de toate, rezultatul

 

devotamentului, experienței și

Dispunem și de personal de

abilităților dobândite de angajații noștri.

specialitate: TESA, ingineri,

Având un număr mediu de salariați de

responsabil de calitate,

105 oameni, firma noastră dispune de

responsabil tehnic cu

personal calificat în toate domeniile

execuția, maiștri și șefi de

construcțiilor:

șantier.

-zidari, faianțari, dulgheri,

 

-ipsosari,

 

– fierari betoniști,

 

– tâmplari,

 

– instalatori pentru

 

termic,electric și sanitar,

 

– zugravi, parchetari,

 

– mașiniști, lăcătuși,

 

– sudori,

 

-muncitori de deservire.