ROFIL DE COMPANIE

Cu capital integrat privat,

TROIA PREMIUM CONSTRUCT

SRL are ca obiect principal de activitate construcții civile rezidențiale și nerezidențiale. De asemenea, societatea realizează lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor și de instalații.

Întreaga activitate a societății noastre se bazează pe accentuarea importanței clientului în afacere, iar conducerea a adoptat sistemul managementului prin obiective organizaționale și individuale riguros stabilite:

-calitatea lucrărilor executate; -eficientizarea costurilor; -execuția la termen a lucrărilor.

Creșterea competitivității lucrărilor realizate la standardele tehnologice și profesionale compatibile cu cele existente în U.E. și îmbunătățirea productivității muncii, sunt permanent în atenția noastră.

2013-înființarea societății

Firma este înregistrată la Registrul Comerțului, iar în 2015 este preluată sub noua denumire și își începe activitatea în domeniul contrucțiilor,urmărind permanent lărgirea domeniilor de activitate.

2015-2016

Necesitatea de a executa lucrări în conformitate cu cerințele Uniunii Europene a determinat societatea să achiziționeze echipamente de mare eficiență și tehnologie adecvată. Au fost demarate lucrări de construcții și reparații drumuri la un înalt nivel de calitate și, de asemenea, lărgirea gamei de lucrări executate și a calității acestora a avut ca efect consolidarea poziției cu succes pe piața construcțiilor.

SC TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL operează pe o bază financiară solidă, având relații de bună colaborare cu producători reprezentativi atât de pe piața internă cât și de pe piața externă și activează în următoarele domenii:

 • Lucrări de construcții civile și industriale
 • Structuri și consolidări clădiri; Amenajări interioare; Șarpante și învelitori;
 • Instalații sanitare,termice și electrice;
 • Finisare,vopsitorie,zugrăveli și montări de geamuri;
 • Lucrări de pardosire și placare a pereților;
 • Lucrări de apă și canal; Lucrări de demolare.
 • Reparații și întreținere drumuri
 • Construcții și amenajări de șosele și drumuri naționale și județene;
 • Așternere covoare asfaltice și bituminoase
 • Infrastructură și suprastructură drumuri;
 • Pietruire drumuri; Costrucția de poduri.
 • Reabilitare monumente istorice